Projekty 

Společnost realizovala projekty, které byly spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci OPPI:

  • „Rekonstrukce areálu ISTAR“ – projekt dokončen v roce 2012
  • „Školicí centrum“ – projekt dokončen v roce 2013