HOCHBAU 

HOCHBAU

Dostavba hotelového komplexu VětrušeRozkliknout pro detail

Cena: 133,7 mil. Kč bez DPH

Výstavba nového hotelu, který navazuje na již zrekonstruovanou historickou budovu zámečku Větruše a půdorysně uzavírá solitérní atriový objekt. V rámci stavby byly provedeny také dva výtahy, vybavení kotelny tepelnými čerpadly systému země-voda a vrtů v celkové délce 4 680 m, ústřední vytápění, zdravotně technické instalace, silno a slaboproudá elektroinstalace včetně EPS a řídícího systému hotelu, vnitřní vybavení interiéru včetně lobby baru, recepce, whirpooly, sauna a fitness centrum. V rámci realizace stavby byla také provedena přeložka nádrží propanbutanu a přeložka plynovodu, přeložka a přípojka vodovodu, splašková a dešťová kanalizace, úpravy a realizace nových zpevněných ploch, chodníků, schodišť a ramp, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Klikni pro uzavreni

Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.Rozkliknout pro detail

Cena: 116,9 mil. Kč bez DPH

Společnost I S T A R , spol. s r.o. se podílela na výstavbě nových pavilonů, prováděla stavební a řemeslné práce potřebné ke zprovoznění. V rámci stavby budovala inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Domov důchodců Dobětice - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Výrobně administrativní areál firmy KOS WIRE EUROPE s.r.o. Lovosice Rozkliknout pro detail

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

Výstavba nové výrobní haly s administrativní částí v průmyslové zóně v Lovosicích. V rámci stavby byly také vybudovány nové přípojky plynu, vody a kanalizace. Realizace nových komunikací, venkovních kanalizačních rozvodů splaškové a dešťové vody.

Klikni pro uzavreni

Fotovoltaická elektrárna SPZ TriangleRozkliknout pro detail

Cena: 94,9 mil. Kč bez DPH

Výstavba fotovoltaické elektrárny. Hrubé terénní práce, oplocení, obslužné komunikace, přípojky a rozvody inženýrských sít, kamerový a monitorovací systém, osvětlení, nadzemní objekty střídačů a trafostanic, nosné kce fotovoltaických panelů a jiné stavební práce.

Klikni pro uzavreni

Dům pečovatelské služby Bukov - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Výstavba servisní haly HOERBIGER ŽandovRozkliknout pro detail

Cena: 52,9 mil. Kč bez DPH

Výstavba objektu společnosti, který se skládá části s montážními, technologickými a skladovými prostory a z části administrativní. V rámci realizace byly vybudovány komunikace, odstavné a parkovací plochy, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, přípojka NN a nové oplocení.

Klikni pro uzavreni

Oprava a dostavba areálu KS Kolbenschmidt Czech Republik, a.s. Rozkliknout pro detail

Cena: 52,3 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Rezidence Skřivánek - I. etapa Rozkliknout pro detail

Cena: 51,4 mil. Kč bez DPH

Výstavba nadstandardního bytového domu v obytné zástavbě. Realizace zemních prací, stavební jámy včetně pažení, přípojek a rozvodů inženýrských sítí. Hlubinné založení stavby, spodní ŽB kci s vnější ochranou izolací, vrchní nosnou ŽB kci včetně cihelných výplní, nosných zdí a příček a zastřešení objektu.

Klikni pro uzavreni

Knihovna M. Gorkého v Ústí n. L. - přístavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Tiskárna Severotisk Ústí n. L. - výstavba

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Penzion Hvězda Ústí nad LabemRozkliknout pro detail

Cena: 31,6 mil. Kč vč. DPH (26,4 mil. Kč bez DPH)

Rekonstrukce stávajícího objektu na penzion – základové konstrukce a statické zajištění, kompletní výměna výplní otvorů, zateplení fasády, rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení, úprava komunikací a vybudování parkovacích ploch.

Klikni pro uzavreni

Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastrukturyRozkliknout pro detail

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

Vybudování sportovního areálu v rozsahu: vybudování kompletního hřiště pro hokejbal, víceúčelových hřišť pro míčové sporty, in-line dráha, jednopodlažní objekt s kanceláří správce, převlékárnou a sociálním zařízením. Součástí stavby byla také rekonstrukce příjezdové komunikace a dostavba parkovacích míst.

Klikni pro uzavreni

Výstavba 5 podkrovních mezonetových bytů vč. výtahu – Praha Holešovice

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ - rekonstrukce

Revitalizace objektu Atlantic (knihovna, multimediální centrum) Rozkliknout pro detail

Cena: 102,7 mil. Kč bez DPH

Revitalizace původního objektu a rozšíření objektu na městskou knihovnu, multimediální a společenské centrum. Nová budova má dvě podzemní a při nadzemní podlaží. Součástí realizace objektu bylo také provedení veškerých inženýrských sítí – slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace včetně trafostanice, zdravotechniky, ústředního vytápění včetně zdroje, vzduchotechniky a chlazení, instalace vestavěného a volného mobiliáře a gastrotechnologie, přeložky a přípojky vnějších inženýrských sítí a úpravy venkovních ploch (komunikace, zeleň).

Klikni pro uzavreni

SPŠ SaE Resslova, rekonstrukce - II. a III. et.Rozkliknout pro detail

Cena: 55,1 mil. Kč bez DPH

Přístavba tělocvičny s vlastním zázemím a šatnami pro studenty školy a rekonstrukce části suterénu stávajícího objektu. V rámci stavby byla vybudována přístavba výtahové šachty a osazen výtah, byly provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí – plynu, vody, kanalizace a slaboproudých kabelů a nové přípojky inž. sítí, vybudovány nové vnitřní komunikace a zpevněné plochy a sadové úpravy.

Klikni pro uzavreni

Gymnázium Rumburk – Reko hlavní budovyRozkliknout pro detail

Cena: 50,1 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce hl. budovy gymnázia, která je zapsána od r. 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24026/5-5035. Realizace stavebních řemeslných a restaurátorských prací na rekonstrukci budovy. Provedení nových inženýrských sítí včetně nových venkovních přípojek. Restaurátorské práce s průzkumy a závěrečnými zprávami při kompletní opravě fasády vč. všech výplní otvorů, na vitrážích a na teracových podlahách. Provedeny byly i nové venkovní historizující komunikace.

Klikni pro uzavreni

Spodní stavba GLOBUS Trmice

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Budova magistrátu B2 Děčín, Centrální archiv a správní agendyRozkliknout pro detail

Cena: 37,3 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce celé budovy včetně částečných demolic a dostavby nových částí objektu. Na celém objektu bylo provedeno zateplení fasády, výměna výplní otvorů, provedení nové ploché střechy včetně zateplení. Součástí rekonstrukce byly instalace nových rozvodů ÚT, ZTI, VZT a klimatizace a elektroinstalace, dodávka a montáž regálového systému, archivačních rotomatů, výtahu a vyvolávacího systému.

Klikni pro uzavreni

WIEDERAUFBAU DES GYMNASIUMS IN DÉČÍN – V. Etappe


Rozkliknout pro detail

Cena: 37,3 mil. Kč bez DPH

Rekonstruktion das historische Gebäude aus Ende 19. Jh. Firma ISTAR hat die Fassade wiedergebaut, der Wechsel der Füllung, kleine dispositive Veränderungen, inklusive kompletten Wechsel der Tiefbau.

Klikni pro uzavreni

ÚSP Brtníky - rekonstrukce č.p.119 – Domov pro osoby se zdravotním postiženímRozkliknout pro detail

Cena: 35,5 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce stávajícího objektu historické budovy z druhé poloviny 19.století. Součástí rekonstrukce bylo provedení půdní vestavby pro nové administrativní prostory, vybudování nové rehabilitace, prádelny, rekonstrukce ubytovacích prostor a hygienického vybavení v nadzemních podlažích, provedení restaurátorských prací, oprava fasády, výměna oken, likvidace staré ČOV, vybudování nových rozvodů inženýrských sítí uvnitř areálu ÚSP, dále vybudování nových zpevněných ploch a komunikací.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce a dostavba areálu firmy RAVAGO RESINEX CZ - I. - III. etapaRozkliknout pro detail

Cena: 33,8 mil. Kč bez DPH

Částečná demolice, rekonstrukce stávajících objektů a výstavby haly, rekonstrukce zpevněných ploch, revitalizace zeleně a zabezpečení areálu.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce objektu SZŠ Palachova

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa - zateplení souboru objektů

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ ŠtětíRozkliknout pro detail

Cena: 30 mil. Kč bez DPH

Ve sdružení se společností ARTESO. Realizace výměny stávajících oken a dveří za nová, zateplení střešní konstrukce s novou krytinou a zateplení obvodového pláště.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce budovy SZŠ

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Stavební úpravy haly II – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Cena: 25,9 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Revitalizace objektu Větruše, 1.st., 3.UČ

Cena: 133,7 mil. Kč bez DPH

text

Klikni pro uzavreni

Revitalizace objektu Větruše – rekonstrukce části objektu, příjezdové komunikace

Cena: 116,9 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Stavební úpravy a přístavba s chráněnými byty - Štětí

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

SOŠ elektrotechnická - výstavba dílen OV

Cena: 101,5 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Přístavba skladovací haly – areál KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

Cena: 19,4 mil. Kč bez DPH

Dostavba nové skladovací haly a oprava části stávající. Provedeno pilotové založení, nová ŽB podlaha, ocelová konstrukce včetně opláštění stěn a střechy a veškeré inženýrské sítě.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce hlavní administrativní budovy v areálu PKÚ, s.p. v Hrbovicích

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

SPŠ Ústí nad Labem, Resslova – REKO – stavební část

Cena: 52,9 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce prodejny Severní Terasa

Cena: 51,4 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Rekonstrukce a dispoziční úpravy Dětského domova Tisá

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

ZZS – ÚK – rekonstrukce autodílny s garáží ZZS Důlce

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Snížení energetické náročnosti budovy kateder UJEP, Ústí nad Labem

Cena: 31,6 mil. Kč vč. DPH (26,4 mil. Kč bez DPH)

text.

Klikni pro uzavreni

Půdní vestavba Praha Holešovice

Cena: 42,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni

Modernizace velké auly PF UJEP

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

text.

Klikni pro uzavreni