Dopravní a inženýrské stavby, zemní práce

IPRM – IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, vybudování nových parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systémuRozkliknout pro detail

Cena: 51,5 mil. Kč bez DPH

Provedení rekonstrukce a rozšíření povrchů komunikací a chodníků, vybudování nových parkovišť, vybudování nového veřejného osvětlení, kamerového systému a přeložka plynovodu.

Klikni pro uzavreni

Komunikace a zpevněné plochy vč. inženýrských sítí – Morava

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Přestavba křižovatky Krupka

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Oprava mostu u obce Milešov

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Rozvoj obce Povrly  Rozkliknout pro detail

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni

Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice 

Cena: 15,2 mil. Kč bez DPH

Provedení nových povrchů komunikací, chodníků, parkovišť a schodiště. Vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí prací byla oprava povrchu hřiště a oprava víceúčelového sálu.

Klikni pro uzavreni