AKTUALITY 

Společnost je v současné době zapojena do projektu financovaného ze zdrojů EU v rámci OPZ :

  • PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ISTAR SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (SPOL. S R.O.)“ – PROJEKT ZAHÁJEN V 03/2017

Společnost realizovala projekty, které byly spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci OPPI:

  • „REKONSTRUKCE AREÁLU ISTAR“ – PROJEKT DOKONČEN V ROCE 2012
  • „ŠKOLICÍ CENTRUM“ – PROJEKT DOKONČEN V ROCE 2013